Kypr

Občanská svatba na Kypru - 2 možnosti civilních sňatků

• civilní sňatek tzv. „marriage by notice“ vyžaduje 15-denní přípravu před obřadem a    minimální pobyt 20 dnů na Kypru 
•  civilní sňatek tzv. „marriage by Special License“ obřad může proběhnout do 4 dnů po podání    žádosti 

Pro oba typy civilních sňatků platí povolení k sňatku maximálně po dobu 3 měsíců. Nic nelze vyřizovat v předstihu, žádost o povolení k sňatku je akceptována po příjezdu na Kypr a pouze ve všední dny, tedy od pondělí do pátku. 

Dokumenty 

Následujících dokumenty musí být originál a přeloženy oficiálním soudním tlumočníkem do angličtiny nebo řečtiny. Musíte dokumenty předat osobně při příjezdu na Kypr a teprve poté, může být stanoven datum obřadu. Dokumenty se tedy neposílají předem. 

•  potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii - nemusí být ověřeny a přeloženy 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 

Církevní obřad - křesťanská ortodoxní církev 

Musíte kontaktovat svého kněze pro připravení žádosti k uzavření sňatku. Obřad povede řecký ortodoxní kněz v řečtině po předání povolení k sňatku minimálně 2 týdny před obřadem. To znamená, že musíte osobně požádat o povolení k sňatku církevní autority na Kypru. K žádosti musejí být přiloženy tyto doklady: 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  „Affidavi“ potvrzení o tom, že jsou snoubenci svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku 
•  vydává farní úřad, kde byli snoubenci pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců 
• pokud datum biřmování není zapsáno na farním úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se    zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování 
• tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu    sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy 
•  oddací list pokud jeden z vás není členem řecké ortodoxní církve 

Církevní obřad - katolická církev

Musíte kontaktovat svého faráře, aby připravil dokument tzv. „ Pre-Nuptial Enquire“. Farář jej pak zašle katolickému knězi na Kypr prostřednictvím biskupa. Kněz na Kypru se s vámi musí seznámit ještě před obřadem. Pro katolíky není podmínkou mít předem civilní sňatek. 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  potvrzení to tom, že jste svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku 
•  vydává farní úřad, kde jste byli pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců 
• pokud datum biřmování není zapsáno na farním úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se    zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování 
• tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu    sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy 

Tyto dokumenty musí být zaslány na Kypr nejpozději 6 týdnů před svatbou. 

Ověření oddacího listu z Kypru pro matriku ČR 

Po svatebním obřadu na Kypru získáte Oddací list. Občané ČR nepotřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82)

© SVATBA BRNO, 2015-

Svatba na Kypru