Kanada

Občanská svatba v provincii Alberta 

Dokumenty 

Následujících dokumenty musejí být opatřeny superlegalizací, přeloženy do angličtiny soudním tlumočníkem a doručeny do Kanady 6 týdnů před příjezdem: 

•  průkaz totožnosti (rodný list nebo pas) 
•  vyplněný dotazník (osobní údaje) pro získání povolení k sňatku 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty

Podmínky 

Svatební obřad může proběhnout za účasti tlumočníka pokud nemluvíte anglicky. Před obřadem je nutné obdržet „Alberta Marriage Licence“ z matriky v provincii Alberta, která je platná 3 měsíce od data vydání. V případě, že jsou všechny výše uvedené dokumenty v pořádku, je možné vydat povolení k sňatku ve stejný den, kdy proběhne obřad. Občanská svatba v provincii Britská Kolumbie

Dokumenty 

Následujících dokumenty musejí být opatřeny superlegalizací, přeloženy do angličtiny soudním tlumočníkem a doručeny do Kanady 6 týdnů před příjezdem: 

•  průkaz totožnosti (rodný list nebo pas) 
•  vyplněný dotazník (osobní údaje) pro získání povolení k sňatku 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 

Podmínky 

Svatební obřad může proběhnout za účasti tlumočníka pokud nemluvíte anglicky. Před obřadem je nutné obdržet „British Columbia Marriage Licence“ z matriky v provincii British Columbia, která je platná 3 měsíce od data vydání. V případě, že jsou všechny výše uvedené dokumenty v pořádku, je možné vydat povolení k sňatku ve stejný den, kdy proběhne obřad. 

Církevní obřad - katolická církev 

V případě církevního obřadu je nezbytný přímý kontakt snoubenců s oddávajícím. 

Ověření oddacího listu z Kanady pro matriku ČR 

Po svatebním obřadu na základě žádosti získáte Oddací list. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Superlegalizací. Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v Kanadě, kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

© SVATBA BRNO, 2015-

Svatba v Kanadě