Hawaii

Dokumenty

nemusí být speciálně ověřeny ani doručeny na Hawaii s  předstihem, musí být ale přeloženy do anglického jazyka : 

•  Rodné listy 
•  Dokument o rozvodu či úmrtí partnera - jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí    méně než jeden rok, 
•  “žádost o vydání povolení ke sňatku” získáte za poplatek 60 USD u agenta na místě , který    je oprávněn toto povolení vydat. Tento formulář obsahuje osobní údaje ( současnou profesi    a aktuální adresu) 

Pokud je Vám méně než 19 let, ale více než 18 let, musíte předložit ještě jiný dokument - např. řidičský průkaz či jiný osobní doklad 

Důležité 

Je třeba dorazit na Hawaii nejpozději 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli návštěvě státního úřadu. 

Církevní obřad 

Na Hawaii je možný jakýkoliv církevní obřad kromě katolického. Tyto obřady probíhají v havajském kostele za účasti kněze. Je právně platný. Doklady k církevnímu sňatku jsou stejné jako u civilního sňatku. 

Ověření oddacího listu pro matriku ČR

Po svatebním obřadu získáte Oddací list , který je třeba mít opatřený Apostilou (ověření „státním notářem“ - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy či úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech : 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v USA , kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

© SVATBA BRNO, 2015-

Svatba na Hawaii