Francie

Dokumenty 

Následujících dokumenty nemusí být ověřeny apostilou, ale musí být přeloženy soudním tlumočníkem do francouzštiny. 

•  rodné listy 
•  vysvědčení o právní způsobilosti 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii každého klienta - nemusí být přeloženy 
•  fotokopie pasů obou svědků - nemusí být přeloženy 
•  jestliže jeden nebo oba klienti jsou rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené    fotokopie relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
•  vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese klientů a    aktuální adresa klientů 

Důležité 

Klienti musí být ve Francii nejpozději 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli případné návštěvě státního úřadu. 

Podmínky 

Pokud si pár přeje kombinovat emocionální zážitek s legalizací sňatku nebo s církevním obřadem, je třeba splnit níže uvedené požadavky pro každou kategorii: 

Legální obřad na obecním úřadě 

Sňatek bude uznán i v rodné zemi páru, ale musí se postupovat dle francouzských zákonů. Vyžadují, aby alespoň jeden z páru žil ve Francii více jak 40 dnů. Doporučujeme tedy uzavřít civilní sňatek v rodné zemi a ve Francii uskutečnit pouze symbolický obřad. 

Legální církevní obřad 

Pár musí být před církevním obřadem již civilně oddán buď ve Francii a nebo v jejich zemi. Příprava církevního obřadu by měla být zahájena již před příjezdem do Francie včetně navázání kontaktu s francouzským knězem. 

Symbolický obřad 

Skvělé řešení pro ty, kteří nemají čas na splnění všech právních požadavků. Jedná se o obřad bez hodnoty právní, ale hodnoty emocionální. Může se konat na jakémkoliv krásném místě dle přání ženicha a nevěsty. 

Svatební obřad je vždy zajištěn odpovědnou autoritou. V případě církevního obřadu tedy anglikánským pastorem či katolickým knězem. Civilní obřad zase odpovědnou osobou na obecním úřadě.

Ověření oddacího listu pro matriku ČR

Po svatebním obřadu získáte Oddací list , který je třeba mít opatřený Apostilou (ověření „státním notářem“ - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy či úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech : 

Zvláštní matrika, Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v USA , kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

© SVATBA BRNO, 2015-

Svatba ve Francii