Exotická svatba v zahraničí

Pokud jste zastánci ne úplně klasické svatby v Čechách, současná doba vám nabízí možnosti svatby I v zahraničí. Ne každý ale ví, co taková svatba obnáší a co je pro ni třeba. Proto jsme pro vás sepsali pár důležitých a zajímavých informací, které se týkají právě svatby v zahraničí. Ne všechny země ale mají stejné podmínky, proto jsme uvedli několik nejžádanějších destinací.

Francie Kanada Rakousko New York
Hawaii Kypr Řecko Francouzská Polynézie
Itálie Mauritius Seychely


Informace o svatbách v zahraničí použity z www.mojecestovka.cz

 

Mauritius


Dokumenty

Fotokopie následujících dokumentů musí být ověřeny soudním znalcem v angličtině nebo francouzštině a doručeny na Mauritius nejméně 30 dní před příjezdem Musíte cestovat s originály dokladů: 

•  Rodné listy 
•  Strana z cestovního pasu obsahující fotografii 
• Jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdověli, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) a také ověřené fotokopie    předešlého oddacího listu 
•  V případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
• Vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese a aktuální    adresa 
• Pokud je budoucí ženich rozvedený nebo vdovec, je potřeba sdělit celé jméno předchozí    manželky i její rodné jméno 

Důležité

Ještě před tím, než může dojít k obřadu, musíte předložit občanskému úřadu v Port-Louis originální dokumenty a společně provést přísežné prohlášení u vrchního soudu (Supreme Court). Jakmile je toto splněno, odeberete se na občanský úřad příslušné lokality na ohlášky. Sňatek se může konat 24 hodin po ohláškách. 

Vdova nebo rozvedená žena není oprávněna legálně se znovu vdát za méně než 300 dní od smrti manžela či od uznání rozvodu, jestliže nepodstoupí na Mauritiu lékařskou prohlídku osvědčující, že není gravidní. Svatba bude povolena pouze po předložení lékařského certifikátu dokladujícího, že není těhotná. Pokud by byl test pozitivní, sňatek nebude za žádných okolností povolen. 

Květiny, kytice pro nevěstu, květiny na klopy, fotograf či nahrávka obřadu videokamerou, atd. doporučujeme zajistit dopředu, i když některé detaily si snadno zajistíte na místě. 

Je dobré přiletět min. 2 pracovní dny před ceremoniálem, vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli návštěvě výše uvedeného státního úřadu. 

Můžete si vybrat , kde si ch cete říci své ano. 

Svatební obřad se může konat v hotelu (hotely mají běžně na zahradě květinami vyzdobený altánek) nebo na úřadě Civil Status Office. Na přání lze zajistit i místo v písku na pláži nebo pod palmami, případně v restauraci nebo salonku atd. 

Je dobré aby alespoň jeden z vás ovládal plynně anglicky nebo francouzsky nebo si musíte zajistit tlumočníka. 

Některé hotely požadují příplatek, který zahrnuje speciální dekoraci svatebního místa, extra služby (slavnostní oběd, dort atd.) nebo určité výhody (upgrade do lepšího pokoje). Na druhou stranu poskytují novomanželům velmi podstatné slevy na základní cenu pobytu. 

Náboženský obřad

Společně s nezbytnými dokumenty týkajícími se občanského sňatku musí být předloženy také fotokopie následujících dokumentů v angličtině nebo francouzštině: 

•  Doklad o biřmování (pro anglikánskou církev) 
•  Křestní list 
•  Církevní potvrzení, že neexistuje překážka k uzavření manželství 
•  Potvrzení o ohláškách (v kostele) 

Ověření oddacího listu z Mauritia pro matriku ČR

Po svatebním obřadu na Mauritiu získáte Osvědčení o svatbě a Potvrzení Ministerstva zahraničí Mauritia o platnosti tohoto osvědčení. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , paní Dobrovolná (vedoucí), Tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v Jihoafrické republice, kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, paní Kubíková, Tel.: 224 182 188, 224 182 153

 

 

Seychely

Dokumenty

Notářsky (z češtiny ověřěné soudním znalcem do angličtiny nebo francouzštiny) ověřené fotokopie dokumentů jsou požadovány místní cestovní kanceláří alespoň 6 týdnů před příjezdem, aby mohly být zařízeny veškeré záležitosti sňatku. Musíte cestovat s originály dokladů. 

•  Cestovní pas 
•  Rodný list 
•  Jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdověli, je třeba fotokopie relevantních document    dokládajících rozvod či úmrtí předešlého partnera a také fotokopie předchozího oddacího    listu. 
•  V případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty. 
•  Kopie ověřeného rodičovského souhlasu, je-li některý ze snoubenců mladší 18 let. 
•  Speciální příplatek ve výši 1.500,- Kč je požadován, pokud dokumenty nejsou doručeny    oddávajícímu přes místní cestovní kancelář alespoň 12 dní před datem obřadu. 

Doporučujeme vám příjezd cca 3 dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) 

Místo obřadu

Svatební obřad se může konat v hotelu (běžně na zahradě ve vyzdobeném altánku) nebo na úřadě Civil Status Office. Na přání lze zajistit i místo v písku na pláži nebo pod palmami. Nejlepší místa na svatební obřad jsou na ostrově La Digue. 

Základní dekorace místa svatby je obvykle v ceně, ale často jsou za tuto dekoraci pokládané pouze čerstvě uříznuté květy. Příroda samotná je totiž na Seychelách ta nejlepší dekorace. 

Při speciálních přáních toto sdělte hned úvodem a v plánování cesty počítejte s prohlídkou místa obřadu den nebo dva před svatbou. Příplatek za odnesení stolu a židlí na skutečně zapadlou pláž činí pro ilustraci asi 700,- Kč. 

Termín obřadu

Sňatek se koná za přítomnosti oddávajícího v souladu se seychelskými právními předpisy. Datum sňatku záleží na snoubencích i na volném termínu oddávajícího. Svatby se mohou konat od pondělí do pátku, kromě státních svátků. Svatební hodiny jsou obvykle od 14:00 do 17:00 hodin, popř. v jiném čase na vyžádání. 

Sňatek v kostele

O obřad v kostele je nutno požádat 3 až 6 měsíců před plánovaným datem sňatku. Římskokatolická ani anglikánská církev nepožaduje schválení sňatku, pokud jsou splněny následující podmínky: 

Římskokatolické schválení

•  požadavek alespoň s 3měsíčním předstihem 
•  kopie rodného listu a potvrzovacího listu 
•  kopie celibátního certifikátu
•  všechny výše uvedené doklady stvrzené farářem klientů 
•  potřebné svatební přípravy jsou organizovány farností před příjezdem klientů 
•  uzavření občanského sňatku před sňatkem v kostele 
•  sňatek se uskuteční v kostele 

Anglikánská diecéze na Seychelách

•  požadavek alespoň s 6měsíčním předstihem 
•  váš farář zašle dopis představující vás 
•  písemné prohlášení, že nejste rozvedeni s partnerem, který dosud žije 
•  farář zorganizuje potřebnou přípravu před sňatkem 
•  uzavření občanského sňatku před sňatkem v kostele 
•  sňatek se uskuteční v kostele 


Orientační ceny služeb spojených se svatbou na Seychelách

Jídlo, pití a nápoje na svatební hostinu


! Některé hotely, u kterých je nezbytné připlatit si vyšší částku (viz níže na stránce) nabízí víno nebo dorty zdarma ! 

Šampaňské (cena za láhev) 
Cca 2.500,- až 3.500,- Kč

Šumivé víno (cena za láhev)
Cca 1.000,- až 2.000,- Kč 

Svatební dort jednopatrový 
Cca 1.000,- až 2.000,- Kč 

Svatební dort třípatrový 
Cca 1.500,- až 2.500,- Kč 

Studené občertvení (za osobu) 
Cca 300,- Kč 

Teplé občerstvení - snacks (za osobu) 
Cca 500,- Kč 

Ovocný punč (za misku) 
Cca 300,- Kč 

Rumový punč (za misku) 
Cca 500,- Kč 


Fotograf, zpěvák, hudební kapela, doprava na svatební obřad

Ceny se odlišují dle místa resp. ostrova. Na některé musí poskytovatelé služeb dojet nebo doletět. 

Fotografie 36 fotek vč. negativu 
Od cca 4.000,- Kč 

Fotografie 72 fotek vč. negativu 
Od cca 5.500,- Kč 

Videonahrávka (zhruba 30 minut, systém PAL, needitováno) 
Od cca 7.000,- Kč 

Sólo zpěvák 
Od cca 4.000,- do 7.000,- Kč 

Trio kapela 
Od cca 7.500,- do 10.000,- Kč 

Vyzdobené auto (Mahe a Praslin) 
Cca 7.500,- Kč (max. 2 osoby) 

Vyzdobený volský potah ( La Digue ) 
Cca 3.700,- Kč (max. 2 osoby) 

Kadeřník Mahé - Praslin - La Digue 
2.700,- Kč - 5.700,- Kč - 7.500,- Kč 


Květinová výzdoba

Malá kytice 
Cca od 1.200,- Kč do 2.700,- Kč 

Velká kytice 
Cca od 1.500,- Kč do 4.000,- Kč 

Květ do vlasů 
Cca od 400,- Kč do 1.500,- Kč 

Květina do saka 
Cca od 180,- Kč do 1.000,- Kč 

Příplatky za uspořádání svatby v hlavních hotelech

Některé hotely vyšší kategorie požadují povinně vyšší částku, která zahrnuje speciální dekoraci svatebního místa, extra služby (slavnostní oběd, dort atd.) nebo určité výhody (upgrade do lepší kategorie pokoje). Tato částka činí běžně cca 3.000,- Kč až 5.000,- Přesnou cenu pro Vámi vybraný hotel Vám rádi sdělíme na vyžádání. 

Svědky obřadu jsou běžně zástupci místní cestovní kanceláře , případně hotelový personál. Doporučujeme odvděčit se jim menším "kapesným". 

Ověření oddacího listu ze Seychel pro matriku ČR

Po svatebním obřadu na Seychelských ostrovech získáte Oddací list a Potvrzení Ministerstva zahraničí Seychelské republiky o platnosti tohoto osvědčení. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika, Malinovského nám. 3, Brno, paní Dobrovolná (vedoucí) 

Tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek (nyní asi 100,- Kč). Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v Keni, kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, paní Kubíková 

Tel.: 224 182 188, 224 182 153

 

 

Francouzská Polynézie


Občanský sňatek

Zákonný sňatek mezi 2 cizinci nebo mezi cizincem a Francouzem musí ve Francouzské Polynésii splňovat tyto podmínky: 

•  zákonný věkový limit 
•  být svobodný, rozvedený či ovdovělý 
•  mít souhlas rodičů, pokud je to třeba (v rámci zákonných limitů) 
•  dodržení "truchlící doby" pro ženy 

Místní úřad má právo požadovat potvrzení o způsobilosti k uzavření manželství od zahraničních úřadů (ministerstva nebo konzulátu) o tom, zda dvojice neporušuje zákon země, které je občanem. Rovněž ověřuje, zda plánovaný sňatek není v rozporu s veřejným pořádkem. 

Článek 74 místního občanského zákoníku říká, že "sňatek bude proveden v místě, kde jeden z budoucích manželů má přechodné bydliště nebo místo trvalého bydliště alespoň po dobu jednoho měsíce (pobytu), od data ohlášení v souladu se zákonem." 

Svatební ohlášky budou uveřejněny vyvěšením na úřední desce u vchodu radnice po dobu 10 dnů. Pokud ani jeden z budoucích manželů nemá ani přechodné bydliště, ani trvalé bydliště ve Francii, uveřejnění ohlášek bude provedeno v místě jeho/jejího místa trvalého pobytu a musí být doloženo certifikátem uveřejnění. 

Tyto dokumenty musí být ověřeny:

•  rodný list pro každého z budoucích manželů (vydaný během posledních 3 měsíců) 
• předmanželské lékařské osvědčení od každého z budoucích manželů (vydané během    posledních 2 měsíců) 
•  potvrzení místa trvalého bydliště (nejméně 1-měsíční pobyt) 
•  rodný list dětí, které budou sňatkem osvojeny 
•  kopie notářsky ověřené předmanželské smlouvy 

Od cizinců je navíc požadováno :

• "customary certificate" (potvrzení o způsobilosti k uzavření manželství) 
•  celibátní certifikát 
•  rodný list přeložený do francouzštiny 
• potvrzení místa trvalého bydliště (povinný min. 1-měsíční pobyt v místě zvoleném pro    svatbu!) 

Svatební ohlášky budou uveřejněny 10 dnů předem v místě, kde se uskuteční sňatek a v posledním místě trvalého bydliště budoucích manželů (pokud nemají trvalý pobyt ve Francouzské Polynésii)

 

 

Řecko


Dokumenty

Následujících dokumenty musí být ověřeny apostilou a přeloženy soudním tlumočníkem do řečtiny, popř. ověřeny řeckou ambasádou a doručeny na Santorini nejméně 21 dní před příjezdem klientů. 

•  rodné listy 
•  vysvědčení o právní způsobilosti 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii – nemusí být ověřeny a přeloženy 
•  fotokopie pasů obou svědků - nemusí být ověřeny a přeloženy 
•  jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie         relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
•  vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese a aktuální             adresa 

Podmínky

Je třeba přiletět na Santorini nejpozději 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli případné návštěvě státního úřadu. Celkový počet dní pobytu v Řecku musí být nejméně 7 dnů. 

Místo svatby

Můžete si vybrat, kde si chtějí říci své ano. 

Svatební obřad se může konat: 

•  v zahradě před kostelem s výhledem na moře, sopku a západ slunce 
•  na tradiční vinici Antoniou nebo Santo 
•  na lodi z 18. století 
•  na hotelové balkóně s nádherným výhledem 
•  soukromý restaurovaný dům v tradiční vesnici Oia 
•  na sopce 
•  na nádherné pláži s černým pískem 
•  v ponorce Atlantis – unikátní svatba na dně moře 
•  a na spoustě dalších míst 

Církevní obřad Katolická církev

Společně s nezbytnými dokumenty týkajícími se občanského sňatku musí být předloženy také fotokopie následujících dokumentů v řečtině: 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  potvrzení o tom, že jste svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku 
•  vydává farní úřad, kde jste byli pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců 
•  pokud datum biřmování není zapsáno na farním úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se         zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování 
•  tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu         sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy 
•  písemné potvrzení od biskupa, že se můžete vzít mimo váš farní úřad. 

Tyto dokumenty musí být zaslány na Santorini nejpozději 2 měsíce před svatbou. 

Církevní obřad - Orthodoxní církev

•  potvrzení o souhlasu se sňatkem, které vydá řecká orthodoxní církev 
•  potvrzení o tom, že jste svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku (tento dokument musí být   v řeckém jazyce, podepsaný a orazítkovaný knězem z farního úřadu snoubenců, tudíž    nemusí být přeložen. Podpis kněze musí být ověřen od biskupa místní církve.) 
•  doklad o biřmování 
•  křestní list (musí být podepsán a orazítkován knězem z farního úřadu, v řeckém jazyce.      Překlad je platný pouze pokud je doklad přeložen řeckou ambasádou, popř. Ministerstvem     zahraničních věcí v Aténách. Podpis kněze musí být ověřen od biskupa místní církve.) 
•  potvrzení o rozvodu v případě, že jste již měli orthodoxní sňatek 
• prohlášení na notářském úřadě, že děti budou vychovávány v orthodoxním vyznání.      Dokument musí být v řeckém jazyce a je platný pouze pokud je přeložen řeckou    ambasádou, popř. Ministerstvem zahraničních věcí v Aténách. Prohlášení je možné zajistit na    Santorini za EUR 60 po příjezdu. 

Všechny tyto dokumenty, mimo rozsudku o rozvodu – nesmí být starší 3 měsíců. 

Ověření oddacího listu ze Santorini pro matriku ČR

Po svatebním obřadu na Santorini získáte Oddací list. Občané ČR nepotřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82)

 

 

 

Kypr


Občanská svatba na Kypru - 2 možnosti civilních sňatků

• civilní sňatek tzv. „marriage by notice“ vyžaduje 15-denní přípravu před obřadem a    minimální pobyt 20 dnů na Kypru 
•  civilní sňatek tzv. „marriage by Special License“ obřad může proběhnout do 4 dnů po podání    žádosti 

Pro oba typy civilních sňatků platí povolení k sňatku maximálně po dobu 3 měsíců. Nic nelze vyřizovat v předstihu, žádost o povolení k sňatku je akceptována po příjezdu na Kypr a pouze ve všední dny, tedy od pondělí do pátku. 

Dokumenty

Následujících dokumenty musí být originál a přeloženy oficiálním soudním tlumočníkem do angličtiny nebo řečtiny. Musíte dokumenty předat osobně při příjezdu na Kypr a teprve poté, může být stanoven datum obřadu. Dokumenty se tedy neposílají předem. 

•  potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii - nemusí být ověřeny a přeloženy 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 

Církevní obřad - křesťanská ortodoxní církev

Musíte kontaktovat svého kněze pro připravení žádosti k uzavření sňatku. Obřad povede řecký ortodoxní kněz v řečtině po předání povolení k sňatku minimálně 2 týdny před obřadem. To znamená, že musíte osobně požádat o povolení k sňatku církevní autority na Kypru. K žádosti musejí být přiloženy tyto doklady: 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  „Affidavi“ potvrzení o tom, že jsou snoubenci svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku 
•  vydává farní úřad, kde byli snoubenci pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců 
• pokud datum biřmování není zapsáno na farním úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se    zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování 
• tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu    sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy 
•  oddací list pokud jeden z vás není členem řecké ortodoxní církve 

Církevní obřad - katolická církev

Musíte kontaktovat svého faráře, aby připravil dokument tzv. „ Pre-Nuptial Enquire“. Farář jej pak zašle katolickému knězi na Kypr prostřednictvím biskupa. Kněz na Kypru se s vámi musí seznámit ještě před obřadem. Pro katolíky není podmínkou mít předem civilní sňatek. 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  potvrzení to tom, že jste svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku 
•  vydává farní úřad, kde jste byli pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců 
• pokud datum biřmování není zapsáno na farním úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se    zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování 
• tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu    sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy 

Tyto dokumenty musí být zaslány na Kypr nejpozději 6 týdnů před svatbou. 

Ověření oddacího listu z Kypru pro matriku ČR

Po svatebním obřadu na Kypru získáte Oddací list. Občané ČR nepotřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82)

 

 

 

Hawaii

Dokumenty

nemusí být speciálně ověřeny ani doručeny na Hawaii s  předstihem, musí být ale přeloženy do anglického jazyka : 

•  Rodné listy 
•  Dokument o rozvodu či úmrtí partnera - jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí    méně než jeden rok, 
•  “žádost o vydání povolení ke sňatku” získáte za poplatek 60 USD u agenta na místě , který    je oprávněn toto povolení vydat. Tento formulář obsahuje osobní údaje ( současnou profesi    a aktuální adresu) 

Pokud je Vám méně než 19 let, ale více než 18 let, musíte předložit ještě jiný dokument - např. řidičský průkaz či jiný osobní doklad 

Důležité

Je třeba dorazit na Hawaii nejpozději 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli návštěvě státního úřadu. 

Církevní obřad

Na Hawaii je možný jakýkoliv církevní obřad kromě katolického. Tyto obřady probíhají v havajském kostele za účasti kněze. Je právně platný. Doklady k církevnímu sňatku jsou stejné jako u civilního sňatku. 

Ověření oddacího listu pro matriku ČR

Po svatebním obřadu získáte Oddací list , který je třeba mít opatřený Apostilou (ověření „státním notářem“ - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy či úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech : 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v USA , kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

 

 

New York

Dokumenty

Musíte se dostavit osobně na příslušný úřad v New Yorku a požádat o povolení k sňatku, které se vyřizuje na počkání a nejpozději 24 hodin před sňatkem. 

•  platný pas 
•  dotazník s osobními údaji (vyplňuje se na místě) 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě(i)

Důležité

Je nutné být v USA nejpozději 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli návštěvě státního úřadu. 

Církevní obřad

Doklady k církevnímu sňatku jsou stejné jako u civilního sňatku. 

Ověření oddacího listu z USA pro matriku ČR

Po svatebním obřadu v USA získáte Oddací list. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82

 

 

Rakousko


Dokumenty

Následujících dokumenty nemusí být ověřeny apostilou, ale musí být přeloženy soudním tlumočníkem do němčiny. 

•  rodné listy 
•  vysvědčení o právní způsobilosti 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii - nemusí být přeloženy 
•  fotokopie pasů obou svědků - nemusí být přeloženy 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie        relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
• vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese a aktuální        adresa 

Důležité

Je dobré být v Rakousku 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli případné návštěvě státního úřadu. 

Ověření oddacího listu z Rakouska pro matriku ČR

Po svatebním obřadu v Rakousku získáte Oddací list. Občané ČR nepotřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82)

 

 

Kanada


Občanská svatba v provincii Alberta

Dokumenty

Následujících dokumenty musejí být opatřeny superlegalizací, přeloženy do angličtiny soudním tlumočníkem a doručeny do Kanady 6 týdnů před příjezdem: 

•  průkaz totožnosti (rodný list nebo pas) 
•  vyplněný dotazník (osobní údaje) pro získání povolení k sňatku 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty

Podmínky

Svatební obřad může proběhnout za účasti tlumočníka pokud nemluvíte anglicky. Před obřadem je nutné obdržet „Alberta Marriage Licence“ z matriky v provincii Alberta, která je platná 3 měsíce od data vydání. V případě, že jsou všechny výše uvedené dokumenty v pořádku, je možné vydat povolení k sňatku ve stejný den, kdy proběhne obřad. Občanská svatba v provincii Britská Kolumbie

Dokumenty

Následujících dokumenty musejí být opatřeny superlegalizací, přeloženy do angličtiny soudním tlumočníkem a doručeny do Kanady 6 týdnů před příjezdem: 

•  průkaz totožnosti (rodný list nebo pas) 
•  vyplněný dotazník (osobní údaje) pro získání povolení k sňatku 
• jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 

Podmínky

Svatební obřad může proběhnout za účasti tlumočníka pokud nemluvíte anglicky. Před obřadem je nutné obdržet „British Columbia Marriage Licence“ z matriky v provincii British Columbia, která je platná 3 měsíce od data vydání. V případě, že jsou všechny výše uvedené dokumenty v pořádku, je možné vydat povolení k sňatku ve stejný den, kdy proběhne obřad. 

Církevní obřad - katolická církev

V případě církevního obřadu je nezbytný přímý kontakt snoubenců s oddávajícím. 

Ověření oddacího listu z Kanady pro matriku ČR

Po svatebním obřadu na základě žádosti získáte Oddací list. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Superlegalizací. Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy resp. úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech: 

Zvláštní matrika , Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v Kanadě, kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

 

 

Francie


Dokumenty

Následujících dokumenty nemusí být ověřeny apostilou, ale musí být přeloženy soudním tlumočníkem do francouzštiny. 

•  rodné listy 
•  vysvědčení o právní způsobilosti 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii každého klienta - nemusí být přeloženy 
•  fotokopie pasů obou svědků - nemusí být přeloženy 
•  jestliže jeden nebo oba klienti jsou rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené    fotokopie relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
•  vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese klientů a    aktuální adresa klientů 

Důležité

Klienti musí být ve Francii nejpozději 2 pracovní dny před ceremoniálem vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli případné návštěvě státního úřadu. 

Podmínky

Pokud si pár přeje kombinovat emocionální zážitek s legalizací sňatku nebo s církevním obřadem, je třeba splnit níže uvedené požadavky pro každou kategorii: 

Legální obřad na obecním úřadě

Sňatek bude uznán i v rodné zemi páru, ale musí se postupovat dle francouzských zákonů. Vyžadují, aby alespoň jeden z páru žil ve Francii více jak 40 dnů. Doporučujeme tedy uzavřít civilní sňatek v rodné zemi a ve Francii uskutečnit pouze symbolický obřad. 

Legální církevní obřad

Pár musí být před církevním obřadem již civilně oddán buď ve Francii a nebo v jejich zemi. Příprava církevního obřadu by měla být zahájena již před příjezdem do Francie včetně navázání kontaktu s francouzským knězem. 

Symbolický obřad

Skvělé řešení pro ty, kteří nemají čas na splnění všech právních požadavků. Jedná se o obřad bez hodnoty právní, ale hodnoty emocionální. Může se konat na jakémkoliv krásném místě dle přání ženicha a nevěsty. 

Svatební obřad je vždy zajištěn odpovědnou autoritou. V případě církevního obřadu tedy anglikánským pastorem či katolickým knězem. Civilní obřad zase odpovědnou osobou na obecním úřadě.

Ověření oddacího listu pro matriku ČR

Po svatebním obřadu získáte Oddací list , který je třeba mít opatřený Apostilou (ověření „státním notářem“ - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy či úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech : 

Zvláštní matrika, Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v USA , kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR , oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

 

 

 

Itálie

Dokumenty

Následující dokumenty musí být ověřeny apostilou a přeloženy soudním tlumočníkem do italštiny (zaregistrovaný na italské ambasádě) a ověřeny italskou ambasádou a doručeny do Itálie nejméně 6 týdnů před příjezdem: 

•  rodné listy 
•  vysvědčení o právní způsobilosti 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii – nemusí být ověřeny a přeloženy 
•  fotokopie pasů obou svědků 
•  jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
•  vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese a aktuální    adresa 

Důležité

Je dobré přiletět 2 až 3 pracovní dny před ceremoniálem, vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli případné návštěvě státního úřadu. 

Církevní obřad - katolická církev

Nejdříve se musíte oddat v ČR a potom je možný církevní obřad v Itálii. Oba musí být katolíci. Společně s nezbytnými dokumenty týkajícími se občanského sňatku musí být předloženy také fotokopie následujících dokumentů v italštině: 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  potvrzení o tom, že jste svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku vydává farní úřad, kde    jste byli pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců pokud datum biřmování není zapsáno na farním    úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování. 

Tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy písemné potvrzení od biskupa, že se můžete vzít mimo váš farní úřad. 

Tyto dokumenty musí být zaslány do Itálie nejpozději 6 týdnů před svatbou. 

Ověření oddacího listu z Itálie pro matriku ČR

Po svatebním obřadu v Itálii získáte Oddací list. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy či úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech : 

Zvláštní matrika, Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v USA , kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR, oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

 

 

 

© SVATBA BRNO, 2015-

Exotická svatba v zahraničí